Invited Lectures in the Humanities of Doctoral School AMU – Online Edition

Due to the global COVID-19 (Coronavirus) pandemic, the Doctoral School of Humanities (Adam Mickiewicz University) has no choice but to make the necessary decision to postpone the Invited Lectures in the Humanities originally scheduled for March–May 2020. However, our distinguished colleagues will record some of planned lectures.

Today, we are happy to announce the first lecture in a new „online edition” of the Invited Lectures in the Humanities provided by Dr. Zehra Taşkın.

Time to Change Traditional Citation Counting Methods: Next-Generation Approaches for Content-Based Citation Analyses

Dr. Zehra Taşkın

Adam Mickiewicz University in Poznań, Hacettepe University Czytaj więcej

UAM zawiesza zajęcia na dwa tygodnie

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od środy 11 marca do wtorku 24 marca włącznie, UAM zawiesza wszystkie zajęcia na uczelni – taką decyzję podjął rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzej Lesicki.

Decyzja o zawieszeniu dotyczy zarówno studentów dziennych, jak i zaocznych, oraz podyplomowych w Poznaniu oraz filiach w Kaliszu, Gnieźnie, Pile i Słubicach.

W późniejszym czasie zostanie przygotowana informacja o sposobie odrobienia nieodbytych zajęć. Odwołane zostają także wszystkie imprezy sportowe i inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Czytaj więcej

Indywidualny Plan Badawczy – spotkanie informacyjne dla doktorantów i promotorów

Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne w sprawie Indywidualnego Planu Badawczego (IPB), który mają przygotować Doktoranci i Doktorantki pierwszego roku Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk Humanistycznych UAM.Spotkanie odbędzie się 12 marca 2020 r. o godz 15:00 w Sali Lubrańskiego (Collegium Minus, Wieniawskiego 1). 

Celem spotkania jest wyjaśnienie wątpliwości i udzielenie odpowiedzi na pytania związane z przygotowaniem Indywidualnych Planów Badawczych.


Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce: Czytaj więcej

Konferencja „Kluczowe pojęcia myślenia historycznego”

Wydział Historii UAM zaprasza na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową dla doktorantów i młodych naukowców: „Kluczowe pojęcia myślenia historycznego: Praktyczne wyzwania i teoretyczne innowacje współczesnej wiedzy o przeszłości”, która odbędzie się w piątek-sobotę, 6-7 marca 2020 roku (Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29). Wykłady plenarne wygłoszą: Profesor Maria Poprzęcka (Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Profesor Marek Tamm (School of Humanities, Tallinn University). Czytaj więcej

Program im. Iwanowskiej w NAWA

Jeśli chcesz sięgnąć gwiazd i rozwijać swoją karierę naukową, to zachęcamy do złożenia wniosku o stypendium w drugim naborze do Programu im. Iwanowskiej. Program umożliwia zagraniczne wyjazdy do najlepszych ośrodków na świecie.

W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Taki naukowy pobyt może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł. Czytaj więcej

Start modułu Dydaktyka akademicka

Wszystkie zajęcia w ramach modułu są obowiązkowe, zaliczenie modułu następuje na podstawie średniej z czterech ocen uzyskanych na warsztatach). Oceny te są uzyskiwane na podstawie prac pisemnych nawiązujących do tematyki odbytych zajęć. Tematy prac zaliczeniowych i wymagania wobec nich przedstawiają prowadzący w czasie zajęć. 

Wykład oraz emisja głosu zaliczane są na podstawie obecności.

Dopuszczalne jest uzyskanie tylko jednej cząstkowej oceny niedostatecznej (w sytuacji nieobecności i  niezaliczenia pracy w ramach jednego warsztatu). Czytaj więcej

Konferencja „Kluczowe pojęcia myślenia historycznego”

Miejsce: Poznań

Termin: 6–7 marca 2020 r.

Call for PaperPobierz

O konferencji

Wobec dynamicznych zmian zachodzących we współczesnym świecie oraz narastających problemów z którymi się zmaga (m.in. migracje, terroryzm, globalny kapitalizm, kryzys demokracji, nowy imperializm, klęski ekologiczne, zmiany klimatu), krytycznie diagnozując teraźniejszość i poszukując alternatywnych scenariuszy przyszłości, coraz częściej budujemy wiedzę o przeszłości zorientowaną na przyszłość.

Historia jako dyscyplina zaangażowana i użyteczna społecznie odgrywa w tych poszukiwaniach kluczową rolę, jako spoiwo życia społecznego oraz instrument i zasób praktyk je kształtujących. Równolegle zauważamy, iż przeszłość coraz częściej wymyka się poznawczemu monopolowi historii, stając się przedmiotem politycznej utylizacji (polityka historyczna/polityka pamięci), obiektem badań podejmowanych w ramach różnych dyscyplin, elementem wiedzypopularnej i towarem na rynku rozrywki i turystyki. Taka sytuacja stwarza nie tylko okazję, lecz wręcz konieczność, dla dyskusji na temat historii i innych podejść do przeszłości, metod jej badania i sposobów przedstawiania. Czytaj więcej