Kontakt

Biuro Szkoły

Monika Wosik-Dratwa
ul. Międzychodzka 5, pokój 407
Poznań
tel. 61 829 27 21

email: humanistyka@amu.edu.pl

Kierownik Szkoły

Prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki

ul. Międzychodzka 5, pokój 403

email: emek@amu.edu.pl

Koordynator ds. Umiędzynarodowienia
Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk Humanistycznych

Dr Krystian Szadkowski

ul. Międzychodzka 5, pokój 405

email: krysszad@amu.edu.pl

Lokalizacja Biura Szkoły