Rekrutacja 2019/2020

Ramowy program kształcenia

Ramowy program kształcenia określony jest w tym dokumencie:

Poniżej można pobrać w pliku Excel (wystarczy kliknąć w rysunek) zestawienie modułów uwzględniające wszystkie informacje wynikające z ramowego planu kształcenia.

Efekty kształcenia do zrealizowania zdefiniowane są w tym dokumencie:

Indywidualna ścieżka kształcenia

Formularz deklaracji liczby godzin Zajęć specjalistycznych realizowanych w roku akademickim 2019/2020. Link: https://forms.gle/ELTbcpu875KaRNi66

Wniosek o powołanie promotora

Poniżej znajduje się wniosek w wersji polskiej i angielskiej.