Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2019/2020

Stypendia przyznawane doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć doktoranci:

  • Podanie,
  • CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4,
  • Wniosek o stypendium
  • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w załączeniu)

Doktorantki i doktoranci mogą złożyć komplet dokumentów (wyłącznie w formie elektronicznej) do Biura Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk Humanistycznych na adres monika.wosik@amu.edu.pl do czwartku 21 maja 2020 r.

Formularze dla doktorantów znajdują się na tutaj. Czytaj więcej

Refleksje po wykładzie „Czy Polacy są biali? Frantz Fanon, polskie tożsamości i kwestia rasy”. Wywiad z profesor Moniką Bobako

Prezentujemy kolejny wywiad przeprowadzony w związku z cyklem Invited Lectures in the Humanities, organizowanym przez Szkołę Doktorską Szkoły Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wspominany cykl wykładów ma wspomóc doktorantów w rozwijaniu własnych kompetencji badawczych przez bezpośredni kontakt z uznanymi w swoich dyscyplinach naukowcami. Wywiad został przeprowadzony po wykładzie wygłoszonym przez profesor Monikę Bobako na temat krytycznych badań nad rasą w polskim kontekście. Wykład odbył się 27 lutego 2020 roku w Rektoracie Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Czytaj więcej

Afterthoughts on the lecture ‘Gender Research in Science & Technology Studies (STS): A Closer Look at Variables’. Interview with Professor Alesia Zuccala

This is the first interview connected to the Invited Lectures in the Humanities organised by the Doctoral School of the Humanities of Adam Mickiewicz University in Poznań. The series of lectures is designed to enable PhD students to learn how to conduct research at the highest level through direct contact with experienced, as well as young, researchers who have already achieved notable success in their disciplines. This interview was conducted after the inaugural lecture given by Professor Alesia Zuccala on gender research in Science & Technology Studies, in which she indicated a crucial role of variables, i.e. characteristics of analysed group of people or objects, for understanding gender inequality in science. The lecture took place on the 16th of January 2020 in the Rectorate Building of Adam Mickiewicz University.  Czytaj więcej

Invited Lectures in the Humanities of Doctoral School AMU – Online Edition

Due to the global COVID-19 (Coronavirus) pandemic, the Doctoral School of Humanities (Adam Mickiewicz University) has no choice but to make the necessary decision to postpone the Invited Lectures in the Humanities originally scheduled for March–May 2020. However, our distinguished colleagues will record some of planned lectures.

Today, we are happy to announce the first lecture in a new “online edition” of the Invited Lectures in the Humanities provided by Dr. Zehra Taşkın.

Time to Change Traditional Citation Counting Methods: Next-Generation Approaches for Content-Based Citation Analyses

Dr. Zehra Taşkın

Adam Mickiewicz University in Poznań, Hacettepe University Czytaj więcej

UAM zawiesza zajęcia na dwa tygodnie

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od środy 11 marca do wtorku 24 marca włącznie, UAM zawiesza wszystkie zajęcia na uczelni – taką decyzję podjął rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzej Lesicki.

Decyzja o zawieszeniu dotyczy zarówno studentów dziennych, jak i zaocznych, oraz podyplomowych w Poznaniu oraz filiach w Kaliszu, Gnieźnie, Pile i Słubicach.

W późniejszym czasie zostanie przygotowana informacja o sposobie odrobienia nieodbytych zajęć. Odwołane zostają także wszystkie imprezy sportowe i inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Czytaj więcej

Indywidualny Plan Badawczy – spotkanie informacyjne dla doktorantów i promotorów

Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne w sprawie Indywidualnego Planu Badawczego (IPB), który mają przygotować Doktoranci i Doktorantki pierwszego roku Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk Humanistycznych UAM.Spotkanie odbędzie się 12 marca 2020 r. o godz 15:00 w Sali Lubrańskiego (Collegium Minus, Wieniawskiego 1). 

Celem spotkania jest wyjaśnienie wątpliwości i udzielenie odpowiedzi na pytania związane z przygotowaniem Indywidualnych Planów Badawczych.


Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce: Czytaj więcej