Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2019/2020

Stypendia przyznawane doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć doktoranci:

  • Podanie,
  • CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4,
  • Wniosek o stypendium
  • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w załączeniu)

Doktorantki i doktoranci mogą złożyć komplet dokumentów (wyłącznie w formie elektronicznej) do Biura Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk Humanistycznych na adres monika.wosik@amu.edu.pl do czwartku 21 maja 2020 r.

Formularze dla doktorantów znajdują się na tutaj. Czytaj więcej

UAM zawiesza zajęcia na dwa tygodnie

Z powodu zagrożenia rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od środy 11 marca do wtorku 24 marca włącznie, UAM zawiesza wszystkie zajęcia na uczelni – taką decyzję podjął rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzej Lesicki.

Decyzja o zawieszeniu dotyczy zarówno studentów dziennych, jak i zaocznych, oraz podyplomowych w Poznaniu oraz filiach w Kaliszu, Gnieźnie, Pile i Słubicach.

W późniejszym czasie zostanie przygotowana informacja o sposobie odrobienia nieodbytych zajęć. Odwołane zostają także wszystkie imprezy sportowe i inne wydarzenia organizowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Czytaj więcej