Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2019/2020

Stypendia przyznawane doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć doktoranci:

  • Podanie,
  • CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4,
  • Wniosek o stypendium
  • Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w załączeniu)

Doktorantki i doktoranci mogą złożyć komplet dokumentów (wyłącznie w formie elektronicznej) do Biura Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk Humanistycznych na adres monika.wosik@amu.edu.pl do czwartku 21 maja 2020 r.

Formularze dla doktorantów znajdują się na tutaj. Czytaj więcej

Program im. Iwanowskiej w NAWA

Jeśli chcesz sięgnąć gwiazd i rozwijać swoją karierę naukową, to zachęcamy do złożenia wniosku o stypendium w drugim naborze do Programu im. Iwanowskiej. Program umożliwia zagraniczne wyjazdy do najlepszych ośrodków na świecie.

W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Taki naukowy pobyt może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł. Czytaj więcej