Konferencja “Kluczowe pojęcia myślenia historycznego”

Wydział Historii UAM zaprasza na ogólnopolską, interdyscyplinarną konferencję naukową dla doktorantów i młodych naukowców: „Kluczowe pojęcia myślenia historycznego: Praktyczne wyzwania i teoretyczne innowacje współczesnej wiedzy o przeszłości”, która odbędzie się w piątek-sobotę, 6-7 marca 2020 roku (Sala Posiedzeń PTPN, ul. Mielżyńskiego 27/29). Wykłady plenarne wygłoszą: Profesor Maria Poprzęcka (Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego) oraz Profesor Marek Tamm (School of Humanities, Tallinn University). Czytaj więcej

Konferencja “Kluczowe pojęcia myślenia historycznego”

Miejsce: Poznań

Termin: 6–7 marca 2020 r.

Call for PaperPobierz

O konferencji

Wobec dynamicznych zmian zachodzących we współczesnym świecie oraz narastających problemów z którymi się zmaga (m.in. migracje, terroryzm, globalny kapitalizm, kryzys demokracji, nowy imperializm, klęski ekologiczne, zmiany klimatu), krytycznie diagnozując teraźniejszość i poszukując alternatywnych scenariuszy przyszłości, coraz częściej budujemy wiedzę o przeszłości zorientowaną na przyszłość.

Historia jako dyscyplina zaangażowana i użyteczna społecznie odgrywa w tych poszukiwaniach kluczową rolę, jako spoiwo życia społecznego oraz instrument i zasób praktyk je kształtujących. Równolegle zauważamy, iż przeszłość coraz częściej wymyka się poznawczemu monopolowi historii, stając się przedmiotem politycznej utylizacji (polityka historyczna/polityka pamięci), obiektem badań podejmowanych w ramach różnych dyscyplin, elementem wiedzypopularnej i towarem na rynku rozrywki i turystyki. Taka sytuacja stwarza nie tylko okazję, lecz wręcz konieczność, dla dyskusji na temat historii i innych podejść do przeszłości, metod jej badania i sposobów przedstawiania. Czytaj więcej