Dydaktyka przedmiotów humanistycznych

Rok akademicki 2019/2020

Cel zajęć: Przygotowanie doktorantów w zakresie dydaktyki szczegółowej, niezbędne do planowania i programowania działań dydaktycznych dla studentów kierunków humanistycznych.

Miejsce odbywania zajęć: Collegium Historicum, Kampus Morasko, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, sala nr 1.63 (parter)

Termin zajęćCzas trwaniaSala Forma zajęć
02.03.2020 r.12.30 – 14.001.63
Collegium Historicum
wykład
30.03. 2020 r.12.30 – 14.001.63
Collegium Historicum
ćwiczenia
04.05.2020 r.12.30 – 14.001.63
Collegium Historicum
ćwiczenia
25.05.2020 r.12.30 – 14.001.63
Collegium Historicum
ćwiczenia
01.06.2020 r.12.30 – 14.001.63
Collegium Historicum
ćwiczenia