Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych to jednostka odpowiedzialna za koordynację kształcenia na poziomie doktorskim w dziedzinie nauk humanistycznych działająca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wszechstronnej uczelni badawczej.

W zakres jej działań wchodzi szeroki wachlarz dyscyplin, od archeologii, historii, historii sztuki, filozofii,  nauk o kulturze i religii po nauki teologiczne. Szkoła Doktorska przygotowuje swoich kandydatów do prowadzenia przełomowych badań na najwyższym, światowym poziomie.

Dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UAM jest
prof. UAM dr hab. Remigiusz T. Ciesielski
remigiusz.ciesielski@amu.edu.pl