1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 5 marca 2020 r.

Indywidualny Plan Badawczy – spotkanie informacyjne dla doktorantów i promotorów

Serdecznie zapraszam na spotkanie informacyjne w sprawie Indywidualnego Planu Badawczego (IPB), który mają przygotować Doktoranci i Doktorantki pierwszego roku Szkoły Doktorskiej Szkoły Nauk Humanistycznych UAM.Spotkanie odbędzie się 12 marca 2020 r. o godz 15:00 w Sali Lubrańskiego (Collegium Minus, Wieniawskiego 1). 

Celem spotkania jest wyjaśnienie wątpliwości i udzielenie odpowiedzi na pytania związane z przygotowaniem Indywidualnych Planów Badawczych.


Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce:

Art. 202. 1. Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora.

Zgodnie z Regulaminem Szkoły Doktorskiej UAM (§18.15):

Indywidualny plan badawczy obejmuje opis zadań badawczych wraz z ich harmonogramem, wykaz proponowanych staży krajowych lub zagranicznych oraz plan przygotowania publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych, aplikacji grantowych oraz określa termin złożenia rozprawy doktorskiej.

Wstępny harmonogram prac zakłada następujące etapy:

  1. Doktoranci przesyłają do Biura Szkoły Doktorskiej Indywidualny Plan Badawczy do 1 czerwca 2020 r. 
  2. 2–14 czerwca br. Komisja ds. Indywidualnych Planów Badawczych powołana w Szkole Doktorskiej Szkoły Nauk Humanistycznych opiniuje plany. 
  3. 17 czerwca 2020 r. Biuro Szkoły Doktorskiej przesyła doktorantom opinie Komisji.  
  4. Doktoranci przesyłają do Biura Szkoły Doktorskiej finalny Indywidualny Plan Badawczy zaopiniowany przez promotora i promotora pomocniczego do 30 czerwca 2020 r. do opinii Kierownika Szkoły. 

Jeżeli ktoś z Państwa nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu, prezentacja z niego będzie zamieszczona po spotkaniu na stronie Szkoły.