1. Przejdź do Treść
  2. Przejdź do Menu główne

Data publikacji w serwisie: 26 paźdzernika 2019 r.

Start modułu Dydaktyka akademicka

Wszystkie zajęcia w ramach modułu są obowiązkowe, zaliczenie modułu następuje na podstawie średniej z czterech ocen uzyskanych na warsztatach). Oceny te są uzyskiwane na podstawie prac pisemnych nawiązujących do tematyki odbytych zajęć. Tematy prac zaliczeniowych i wymagania wobec nich przedstawiają prowadzący w czasie zajęć. 

Wykład oraz emisja głosu zaliczane są na podstawie obecności.

Dopuszczalne jest uzyskanie tylko jednej cząstkowej oceny niedostatecznej (w sytuacji nieobecności i  niezaliczenia pracy w ramach jednego warsztatu).

Szczegółowe informacje na stronie modułu. [Kliknij]