Tryb eksternistyczny

Opłata za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym obejmuje koszty honorarium promotora lub promotorów, koszty honorariów recenzentów oraz koszty pośrednie na pokrycie innych kosztów związanych z procedowaniem tego postępowania, w tym kosztów delegacji oraz kosztów obsługi administracyjnej. Wysokość opłaty wynosi w przypadku wyznaczenia: jednego promotora – 14 868,77 zł; jednego promotora i promotora … Czytaj dalej Tryb eksternistyczny